Tilskud energieffektivisering
syn&skøn

Store tilskud til energieffektiviseringer på vej 2020

To nye bekendtgørelser, vil fremme energibesparelser og klimavenlig opvarmning i private boliger.


Den ene er en bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Den rummer bl.a. mulighed for tilskud på luft-væskevarmepumper på mellem 22.000 og 37.000 kroner og for jord-væskevarmepumper (jordvarme) på mellem 28.000 og 45.000 kroner. Der bliver også relativt store tilskud til efterisolering af ydervægge, loft, fladt tag, terrændæk og sokkel og udskiftning af vinduer, døre m.v. Størrelsen af tilskuddet til efterisolering vil afhænge af U-værdien for den pågældende konstruktions eksisterende isolering, og her bliver boligens energimærke et centralt dokument.  

Læs i udkastet til Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse her.


Den anden bekendtgørelse om skrotning af olie- og gasfyr betyder, at virksomheder, der tilbyder varmepumper på abonnement, kan få tilskud, når en boligejer vælger at skrotte et oliefyr eller en gaskedel og gå over til varmepumpe på abonnement. Ordningen skal give mulighed for, at de boligejere, som ikke ønsker at foretage den relativt store investering i en varmepumpe, også kan opnå klimavenlig boligopvarmning.

Læs udkastet til Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr her.

Det skal understreges, at ingen af bekendtgørelserne p.t. er endelige, men hovedlinjerne kan man godt regne med. Kontakt os og hør nærmere, og få også op til kr. 3.000,- i tilskud til det energimærke vi udarbejder, og som danner grundlag for din ansøgning om tilskud.

Vidste du, at ...


  • Bogstavet på energimærkningsskalen siger ikke noget om, hvor dyrt det er at opvarme huset, men udelukkende noget om hvor stort energirforbruget er til opvarmning, ventilation og varmt brugsvand.


  • En 100 m2 G-mærket bolig (f.eks i Aalborgområdet hvor fjernvarmen er billig), godt kan have en lavere varmeudgift end en 100 m2 A-2010-mærket bolig i et område med dyr fjernvarme.


  • Vi bruger 40 % af vores energiforbrug i bygningsmassen, og heraf 51 % i de private boliger.


  • Der er måsætning om 40 % reduktion af CO2 udslippet frem til år 2020, og at varmeforsyningen i år 2035 skal gøres helt fri af fossile brændstoffer.